Niels August Torp

Niels August Torp, født 1940 i Oslo, er en norsk arkitekt anerkjent verden over for sitt arbeid. Torp er bror til arkitekt Fredrik Torp og fetter av arkitekt Peter Butenschøn. Arkitektur og design har alltid vært en viktig del av Torp-familien. Familietreet kan vise til fem arkitekter, to møbeldesignere og en billedkunstner. Torp utdannet seg ved Norges tekniske Høgskole tidlig på 1960-tallet, og etter endt studie dro han til Roma hvor han de neste to årene deltok på en rekke kurs innen arkeologi og kunsthistorie ved Det norske institutt i Roma. Instituttet ble grunnlagt i 1959 og hadde L’Orange som første bestyrer. Han var representant for en rekke humanistiske disipliner og det karakteriserte det arbeidet som ble utført ved instituttet. En tverrfaglighet av det sjeldene merket fascinerte den unge Torp. Arkeologi og kunsthistorie ble supplert av viktige tilskudd innenfor områder som bl.a. arkitektur, teologi, litteratur- og idéhistorie. Etter to år i Roma reiste Torp videre på studieopphold til Finland før han vendte hjem til Norge i 1965.

Torp og Torp

Vel hjemme i Norge sluttet Torp seg naturlig nok til familiebedriften. Arkitektkontoret Torp og Torp var grunnlagt og drevet av hans far Peder og onkelen Terje, som begge var anerkjente arkitekter på sin tid med en rekke særpregede villaer på CV`en. I 1970 ble Nils Torp gjort til partner i selskapet og fire år senere overtok han den daglige driften av familiebedriften. På tidlig 80-tallet, da hans far gikk bort og hans onkel pensjonerte seg, endret han navn på selskapet til dagens Niels Torp AS arkitekter MNAL.

Gjennombruddet

Etter sin retur til hjemlandet og familiens arkitektkontor, tok Torp stadig mer plass innen arkitektmiljøet i Norge. Han var en medvirkende arkitekt på farens prisvinnende prosjekt med Oslo politihus på slutten av 1960-tallet og mottok selv pris for Villa Hugli som sto ferdig i 1969. Sitt store gjennombrudd skulle Torp få i 1975 da han ble ansvarlig arkitekt for Karl Johans gate 27 og utvidelsen av ærverdige Grand hotel midt på Oslos paradegate. Torp mottok flere priser for prosjektet begrunnet i hans evne til å tilpasse bygget i den eksisterende byarkitekturen. Etter suksessen med Grand hotell, tegnet Torp de neste årene to av Norges mest kjente kontorbygg. I 1983 sto de nye kontorene til Noiseless på Holmlia klare og 1 år etter åpnet bygget til Fellesdata og Norsk data utenfor Oslo. Begge byggene fikk stor internasjonal oppmerksomhet for måten Torp hadde brutt ned store volum til grupper av åpne kontorer. Kontorbyggene på Holmlia og i Oslo satte Torp på kartet også internasjonalt, for to år etter åpningen av kontorene til Fellesdata vant han oppdraget med å tegne SAS` nye hovedkontor i Frösundavik utenfor Stockholm. Torp hadde tegnet et kontorbygg ulikt noe annet, og han viste med sitt arbeid en inngående forståelse for bedriftens hierarki og utformet en bygning med formfølelse og forståelse for organisasjonen som skulle bruke bygget. Denne typen arkitektur var totalt banebrytende for sin tid og ville prege Torps arbeid resten av karrieren. SAS bygget utenfor Stockholm åpnet nye dører for Torp og det var ikke ta lenge før større internasjonale aktører banket på døren. Neste store prosjekt Torp skulle jobbe med var nytt hovedkontor for British Airways i London. Ledelsen i den gang verden nest største flyselskap var så imponet over hans dyptgående forståelse for SAS som selskap, at de umiddelbart ga han oppdraget med å utforme deres nye hovedkontor på Heathrow utenfor London. Arbeidet med British Airways bygget førte med seg invitasjoner til en rekke internasjonal oppdrag de neste årene. Torp vant en rekke av oppdragene og tegnet i lengre tid bare bygg for utenlandske oppdragsgivere. I Norge anses Torps største verker å være ombyggingen av Oslo Børs og Vikingeskipet på Lillehammer.

Privacy Policy