Om Fehn Symposium

Fehn Symposium er et internasjonalt arkitektseminar som første gang ble arrangert på Domkirkeodden på Hamar i 2005. Fehn Symposiet har som målsetning å skape et felles plenum for arkitekter, designere og arkitekturindustrien verden over. På samme måte som det verdenskjente finske symposiet i sin tid fikk sitt navn fra arkitekten Alvas Aalto, har det norske symposiet fått sitt navn fra Norges mest anerkjente og prisvinnende arkitekt Sverre Fehn. Fehn har gjennom sin karriere utformet nye arkitektoniske byggemåter og alltid utfordret rammene av hva arkitektur kan gjøre og være. Hans hovedverk gjennom karrieren, Storhamarlåven på Domkirkeodden i Hamar, er et naturlig sted å avholde symposiet på. Sverre Fehn symposiet arrangeres av Domkirkeodden i Hamar og Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) i samarbeid med Hedmark og Oppland arkitektforening (HAF)

Første i sitt slag

Symposiet er det første av sitt slag som noen gang er arrangert på norsk jord. Symposiet skal samle arkitektur og industri til faglig utveksling om design, prefabrikasjon og hvilken rolle de ulike parter spiller i verden i dag. Symposiet ønsker deltakere og forelesere fra hele verden velkommen og har som målsetning å ha god høyde under takbjelkene. Verden står overfor en rekke utfordringer, og arkitekter, designere og industri må stå sammen for at man skal finne de beste løsningene. Fehn Symposium er et viktig løft og en ny spennende arena for norsk arkitektur i en global verden. Symposiet har mål om å bli en viktig arena for både norsk og internasjonal arkitektur. Symposiet har så langt samlet flere hundre norske og internasjonale arkitekter, næringslivsledere, politikere og representanter fra det offentlige på Domkirkeodden. I tillegg til at symposiet er i ferd med å etablere seg som en svært interessant fagarena for arkitekter, har Fehn Symposium også etablert flere interessante samarbeid med næringslivet i regionen. Symposiet er stolt av, og takknemlig for, samarbeidet med Fylkeskommunen og nære forbindelser til næringslivet i regionen. Fehn symposiets arbeid med arkitektur kontra industri, og spesielt treindustrien, har skapt en levende debatt i regionen og fremmet en rekke spennende prosjekter. Fylkesrådet har vært en nær partner av Fehn symposium i alle år og fokus på ivaretakelse og utbygging av nedlagte industriområder har medført økt næringsaktivitet i regionen. Både jordbruk, skogbruk, gruvedrift og tradisjonelle industriområder har vært tema under symposiet.

Vil inspirere til debatt

Fehn symposiet skal være en arena for refleksjon og nyskapning innen bygningskunsten. Arkitekter, urbanister og akademikere fra hele verden skal inspirere deltakerne til debatt om ny praksis i arkitektur og design, samarbeid mellom industri og de skapende profesjonene, nye materialer og ulike produksjonsteknikker som kan forme verdenssamfunnet i årene som kommer.

Symposiet skal også ta hensyn til landskap og miljø. Her er det rom for både industrilandskap, jordbruk, gruvedrift og landskap. Ved å vinkle symposiet mot industrien åpner man for å kunne diskutere alle aspekter av arkitektur, design og de innvirkningene fagfeltene har på samfunnet som helhet.

Så langt har Fehn symposiet blitt avholdt på Hamar fem ganger. Symposiet har i løpet av denne tiden sett mer enn 6000 deltakere og har formet nye forhold over landegrenser mellom moderne arkitekter, tradisjonsrike arkitekter, designere og industri. Symposiet har opparbeidet seg et sterkt renomme blant alle fagmiljøene og har sett flere verdenskjente arkitekter og designere innta podiet. I tillegg har man lyktes med å få industrien med seg hele veien. Flere av verdens største industriforetak sender årlig flere representanter til Hamar, både som deltakere og foredragsholdere. Takket være symposiet har det også blitt gjort flere store arkitektoniske framskritt de siste årene. Mest av alt kan man se det i det spennende arbeid som designbyrået XY design fra Japan og Tecnou industrier fra Norge har gjennomført innen produksjonsteknikken de siste årene.

Privacy Policy