Hva er Fehn symposium

Fehn Symposium er et internasjonalt seminar som årlig samler arkitekter, designere, industrien, byggmestere, eiendomsmeglere og utbyggere. Kort sagt alt som kan krype å gå innen bransjene bygg og industri. Symposiet har blitt avholdt på Domkirkeodden på Hamar siden 2005. Fehn Symposiet har som målsetning å skape et felles plenum for arkitekter, designere, byggebransjen og industrien verden over. Fehn symposiet fått sitt navn fra Norges mest anerkjente og prisvinnende arkitekt gjennom tidene, Sverre Fehn. Fehn brukte hele sin karriere på å utforme nye arkitektoniske byggemåter og utfordret alltid rammene av hva arkitektur er. Hans hovedverk gjennom karrieren, Storhamarlåven på Domkirkeodden i Hamar, var et naturlig sted å avholde symposiet på. Ikke bare hedrer man en arkitekt som har satt Norge og norsk arkitektur på verdenskartet, men man får vist fram et av Norges viktigste arkitektoniske verker for en hel verden. Sverre Fehn symposiet arrangeres av Domkirkeodden i Hamar og Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) i samarbeid med Hedmark og Oppland arkitektforening (HAF)

Framtidens løsninger i dag

Fehn Symposium ønsker å sette fokus på globalisering, klima- og demografiske endringer og hvordan dette påvirker arkitektur i praksis. Bransjen som helhet trenger nye, klare retningslinjer om vi skal kunne møte de komplekse og tverrfaglige problemstillingene vi som samfunn går i møte. Derfor er det viktig at man samler hele fagfeltet til et åpent diskusjonsforum hvor ideer, utfordringer og løsninger kan diskuteres i plenum. Vi har sett i lang tid at byggenæringen, både privat og statlig, har et behov og et ønske om et bedre samspill mellom de ulike profesjoner, forskningsmiljø og utdanningsmiljø. Flere individuelle rapporter publisert de siste 3 årene påpeker samme problemstilling. Bransjen må samles og sammen ta grep. Med Fehn symposium skal man skape en åpen arena hvor forskning, utdanning, innovasjon og kunnskapsutvikling kan samarbeide i plenum med målsetting om et felles kompetanseløft. Innenfor den norske byggenæring er det en endeløs mengde med kunnskap. Norge er i verdenstoppen hva gjelder innovasjon, forskning, arkitektur og industri. Fehn symposiet vil bygge på denne kunnskapen og oppfordre til nye innovative samarbeid over landegrensene.

Utvikling og fremtidige planer

Fehn symposiet har gjennom de siste årene utviklet seg til å bli en viktig faglig arena for arkitekter, forskere og byggebransjen forøvrig, både i Norge og internasjonalt. Styret i Fehn symposiet har gjennom de årene symposiet så langt har vært arrangert, sett at det har et stort potensial, og har planer om å få symposiet inn i mer faste rammer og utvikle det videre til en årlig plenum for bransjen i Norge og internasjonalt. Man har gjennom årene sett en rekke spennende prosjekter og samarbeid vokse ut av Fehn symposiet. Styret har derfor jobbet fram en langsiktig utviklingsstrategi hvor man ser for seg Fehn symposiet som et fast årlig arrangement på Domkirkeodden. Symposiet skal være en fagarena først og fremst for arkitekter, forskere, studenter, utbyggere og industrien både nasjonalt og internasjonalt. Symposiet skal også besørge inspirasjon og faglig påfyll for lokalsamfunnet i og rundt Hamar og regionen i sin helhet.

I tillegg har styret lagt fram planer for utviklingen av en ”Arkitektur- og designfabrikk” som skal arbeide direkte med næringslivet ved blant annet å legge til rette for samarbeid mellom bedrifter i regionen, samt å åpne dører for økt internasjonalt samarbeid. Fehn Symposium er et viktig løft og en ny spennende arena for norsk arkitektur. Symposiet har potensialet i seg til å bli en viktig arena for den internasjonale orienteringen som norsk arkitektur og industri trenger. Plasseringen av symposiet, med de fantastiske byggene Storhamarlåven og glassbygget over Hamardomen, gjør i seg selv dette symposiet til en stor begivenhet, nasjonalt og internasjonalt.

Privacy Policy