Sponsorer

Sverre Fehn symposiet arrangeres av Domkirkeodden i Hamar og Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) i samarbeid med Hedmark og Oppland arkitektforening (HAF). Symposiet er det første av sitt slag som noen gang er arrangert på norsk jord. Symposiet skal samle arkitekter, byggebransjen og industri til faglig utveksling om arkitektur, design, prefabrikasjon og miljøutfordringer, med mer. Fehn symposiet har siden starten vært avhengig av sine partnere og støttespillere, for uten dem ville ikke symposiet vært den suksessen det er i dag. Vi ønsker derfor å uttrykke vår evige takknemlighet ovenfor de som har støttet vårt arrangement fra dag en.

Hedmark fylkeskommune

Fehns symposiet har gjennom de 3 første årene det har vært arrangert, utviklet seg til å bli et anerkjent symposium blant arkitekter og forskere både i Norge og internasjonalt, og som holder et høyt faglig nivå. I tillegg til å være en viktig faglig arena for arkitekter og forskere, er det også i ferd med å utvikle seg til en arena for blant annet næringslivet i regionen, både i forhold til reiselivsnæringen, og ved å legge til rette for nye samarbeidskonstellasjoner mellom næringsliv/ bedrifter i regionen. Videre ønsker vi å koble næringsliv, forskere/ arkitekter og industri, herunder treindustri, noe som er sentrale satsingsområder i Fylkeskommunens utviklingsprogram 2008-2011.
Fylkesrådet finner det videre verdifullt at Fehn symposiet fortsatt har sin arena på Domkirkeodden, som med Fehns arkitektur på området gir en naturlig og fin ramme om symposiet. Gjennom styrerepresentasjon fra arkitektfirmaet Aursand og Spangen AS har de  også en forankring i det lokale og regionale arkitektmiljøet. Fylkesrådet er også av den mening at den tette forankringen til Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo er viktig, og er med på å sikre den høye kvaliteten som det tradisjonelt sett har vært på symposiet. Fylkeskommunen har valgt å støtte Fehn symposiet i en årrekke og ser store fordeler med et videre, tett samarbeid.

Smedvig Eiendom

Smedvig Eiendom er blant de fremste aktører innen utvikling og utleie av eiendom i Stavangerregionen, Hamar og Lillehammer. Smedvig Eiendom har også en rekke investeringer i utenlandske eiendomsfond og eiendommer. Vår forretningsfilosofi har alltid vært å være en langsiktig samarbeidspartner som bidrar aktivt til gode løsninger i de lokalmiljøene vi er representert. Erfaring, kompetanse og solid økonomisk ryggrad gjør oss i stand til å tenke langsiktig for å kunne innfri våre kunders krav til kvalitet og fremtidsrettede løsninger. Fremtidsrettede løsninger vi ofte har fått via inspirerende dager på Fehn symposiet. Vi er stolt av vårt samarbeid med Fehn symposiet og ser fram til å støtte arrangementet i årene som kommer.

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Som forbund jobber vi for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Forbundets medlemmer omfatter i dag cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt 500 studenter ved ulike arkitektstudier verden over. Norske arkitekters landsforbund er beæret over sitt samarbeid med Fehn symposiet. Et symposie som har hjulpet vår bransje betraktelig i utlandet de senere år. Symposiet har gitt vår bransje og våre medlemmer et internasjonalt plenum som vil styrke norsk arkitektur i årene som kommer.

Hamar kommune

Hamar kommune er stolt over å være hovedsete for et arrangement som Fehn symposiet. Symposiet har fokusert på landskap, både som rom for arkitekturpraksiser og som industrilandskap. Ved å vinkle symposiet mot industrien, har de åpnet for diskusjoner rundt jordbruk, gruvedrift og skogbruk, og hvordan å behandle de estetiske, arkitektoniske og arealmessige utfordringer som oppstår der industri legges ned. Gjenbruk og utvikling av områder står sentralt i Hamar kommunes utviklingsplaner, og Hamar kommune og bedrifter i vår kommune har nytt meget godt av Fehn symposiet. Vi ser fram til nye symposium og et tettere samarbeid.

Privacy Policy